Sign In

Masters Students

Bookmark and Share

 

M.S.in Physics Recipients 1984-2018

Physics Department, Alabama A&M University

M S. Graduates since 1984.docM S. Graduates since 1984.docMS Graduates Name                           Year of M.S. 

1.    Nash, Shelia                                 Dec 1984

2.    Hodge, Donald                              May 1985 

3.    Koshahang, Keivan                       May 1985

4.    Mitchell, Ruby                              May 1985

5.    Orock, Orock F.                            May 1985

6.    Gugwor, Emmanuel M.                  Dec 1986

7.    Diei, Felix C.                                May 1987

8.    Kumar, Chunduru P.                      May 1988

9.    Bhatia, Sandeep S.                      May 1988

10.    Tabatabaee, A.                           May 1988

11.    Nworah, Godstine                       May 1988

12.    Bryant, William                          May 1989

13.    Henry, Michael                           May 1989

14.    Jena, Hemanta                           May 1989

15.    Mahdi, Ibrahim                            May 1987

16.    Fu, Qiying                                  May 1989

17.    Moghbel, Mehdi                          May 1990

18.    Macharaga, Gratian                    May 1990

19.    Posey, Ralph                              July 1990

20.    Idasetima, John                          May 1991

21.    Pearson, Stephen                      May 1991

22.    Perera, Gerard M.                      May 1991

23.    Smith, Vernon H.                       May 1991

24.    Yang, Li                                     July 1991

25.    Holden, Carl                               July 1991

26.    Cao, Chengyao                          May 1992

27.    Ololo, Anthony                          May 1992

28.    Curley, Michael                         May 1993

29.    Etminan, Saeed                        May 1993

30.    Evelyn, Leslie                           May 1993

31.    Lin, Tirun                                  July 1993

32.    Owens,Claudette                      July 1993

33.    Srinivasan, Rajani                     July 1993

34.    Williams, Deon                         July 1993

35.    Egbe, Florence                        May 1994

36.    Powell, Yolanda                       May 1994

37.    Shields, Angela                       May 1994

38.    Pearcy, Garfield                       July 1994

39.    Seo II, Kangil                           July 1994

40.    Kelley, Bob Brett                     May 1994

41.    Sheng, Wen                            May 1994

42.    Tang, William                           May 1995

43.    Zhiqiang, Wu                            May 1995

44.    Fu, Jian                                   May 1996

45.    Ying, Qian                               May 1996

46.    Tate, Patrick                            May 1996

47.    Teague, Zedric                         May 1996

48.    Sliz, Robert                              Dec 1996

49.    Copeland, Randolph                  May 1997

50.    McCall, Sonya                          May 1997

51.    Diggs, Darnell                           July 1997

52.    Phillips, Leon                            July 1997

53.    Jones, Glenda                           July 1997

54.    Pope, Carlton                            Dec 1997

55.    Ferguson, Lanette                     May 1998

56.    Fields, Aisha                            July 1998

57.    Forrester, Yashika                      Dec 1998

58.    Shikary, Zehra                           May 1988

59.    Simmons, Phillipia                     May 1988

60.    Anderson,  Anthony                    May 1999

61.    Grant, Joseph                            May 1999

62.    Jones, Isaac                               Dec 1999

63.    Morris, Jesse                               Dec 1999

64.    Smith, Cydale                             May 1999

65.    Thompson, Tommy                      May 1999

66.    Davis, Angela                              May 2000

67.    Jackson, Andre                            May 2000

68.    Curry, Kenya                                July 2000

69.    Gebre, Tesfaye                              May 2001

70.    Edwards, Vernessa                       May 2001

71.    Seif, Selemani                               May 2001

72.    Jackson, Lawrence                         July 2002

73.    Siimmons, Michelle R.                   May 2002

74.    Reeves, Na’Ieshah N.                     May 2003

75.    Schoolfield, Elizabeth                    May 2003

76.    Bairavarasu, Sundar R.                  July 2003

77.    Conway, William                           July 2003

78.    Peterson, Burl                               Dec 2003

79.    Currie, James                               May 2004

80.    Stephens, Jason                          July 2004

81.    Govindarajulu Gaayathri                May 2005

82.    Chodavaraju Kavitha                      May 2005

83.    Pulluru, Chandra                           May 2005

84.    Edwards, Denise                          May 2005

85.    Kassu, Aschalew Sileshi               May 2005

86.    Kommidi, Praveena                        May 2005

87.    Boykin, Courney L.                         Dec 2005

88.    Mulu, Fana                                    July 2006

89.    Farid, Samaiyah                             May 2007

90.    Land, Phillip                                  May 2007

91    Miura, Kazuto                                Dec  2007   

92.    Minamisawa, Renato                     May 2008

93.    Sileshi, Redahegn Kassu               Dec 2008

94.    Calzanni, Fernando                       Dec 2008

95.    Harris, Jr., Eugene                         Dec 2009

96.    Corda , John                                 Dec 2009

97.    Sadate, Sandra                            May 2010

98.    Frazier, Tiffany                              May 2010

99.    Farley III, Carlton                           Dec 2010

100.    Suessman, Paul                         Dec 2010

101.    Zia,Syed Asim                            Dec 2011

102.    Obadina, Olamrewaju V.             Dec 2012

103.    Quianna Johnson                       May 2012

104.   Christina Lovejoy-B.                     May 2012

105.    Robinson, Paul  David                May 2012

106.    April Broaden                            May 2013

107.    Jonathan Lassiter                   Spring 2013

108    Praveen Ranganath               Summer 2014

109.    Sathyanarayan Rao             Summer 2014

110.    Quianna Johnson                        Fall 2014

111.    Jonathan Bibb                        Spring 2015

112.    Mychal Thomas                      Spring 2015

113.    Mical Louise Culp                      May 2016

114.    Jemilia Ross Polius                   May 2016

115.      Maxx Jackson                        May 2016

116.     Samuel Uba                             May 2016

117.    Toyniko Perry                           May 2016

118.    Kenneth Leigh Carcia               May 2016

119.    Kristopher R. Liggins                Dec 2017

120.    Rojae Wright                           Dec 2017

121. Jade Douglas                              May 2018

122. Johnathan Mills                          Dec 2018